*

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА МЕЗДРА ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2019 Г.

|

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2019 г. „През отчетния период се наблюдава намаляване на броя на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица, отбеляза секретарят на комисията Силвия Петкова. В подкрепа на това твърдение тя посочи, че през миналата година са образувани и разгледани 17 възпитателни дела. За сравнение: през 2018 г. броят на кражбите и хулиганските прояви е бил 26. Същевременно през 2019 г. са регистрирани 21 малолетни и непълнолетни правонарушители, докато през по-миналата година те са били 39.

През отчетния период са наложени следните възпитателни мерки: „Предупреждение” - 15 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - 4 бр., „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” - 3 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” - 2 бр. и „Задължаване да се извини на пострадалия” - 1 бр.

Същевременно, съгласно Методиката за оценка на риска от повторно извършване на противообщиствени прояви от малолетни и непълнолетни лица, през изминалата година са изготвени 83 карти за оценка на риска.

Броят на консултираните деца с противообществени прояви е 78, от които 36 малолетни и 42 непълнолетни, а проведените семейни консултации - 39.

Реализирани са 15 превантивни програми, в които са обхванати общо 2 741 ученици, в т. ч. 2 348 малолетни и 393 непълнолетни. Сред тях са програмите „Детско лятно обучение“, „Безопасно поведение на децата като участници в пътното движение“, „Интернет - риск или разум“, „Кражба, хулиганство и вандализъм“, „Превенция на агресивните прояви“, „Превенция на зависимостите” и др.

Проведени са и 4 анкетни проучвания по темите: „Агресия сред децата в 5 клас“, „Употреба на наркотици от ученици в 10 клас“, „Какво знаем за трафика на хора?“ (в 8 клас) и „СПИН и болести, предавани по полов път“. В тях са участвали 327 ученици, от които 128 малолетни и 199 непълнолетни.

Отчетът за дейността на комисията през 2019 г. предстои да бъде разгледан от Общинския съвет.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez