*

КМЕТЪТ НА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ДВА НОВИ ПРОЕКТА

|
КМЕТЪТ НА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ДВА НОВИ ПРОЕКТА

На 13.08.2012 г., на официална церемония в Добрич по сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи чекове за финансиране на 21 общински проекта за развитие на регионалния туризъм, сред които е и този на Община Вършец. Общият брой подадени проекти по схемата е 49.

Кметът на общината инж. Иван Лазаров подписа договор за финансиране на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”.

Проектът ще се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” и ще се реализира в следващите 18 месеца, като водеща организация е Община Вършец с партньорското участие на Общините Берковица и Годеч.

Общата стойност на проекта е 431 240 лева, безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 % е финансовото съучастие на трите партньорски Общини – Вършец, Берковица и Годеч.

Основна цел на проекта е създаване и развитие на конкурентен регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина” с цел увеличаване на броя на туристите в туристически район, обособен на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч.

Проектът цели да повиши ефективността на регионалния маркетинг и разпознаваемостта на територията като привлекателна туристическа дестинация, да повиши информираността на туристите и туроператорите и достигането им до туристическите пазари чрез използването на модерни и ефективни средства за реклама, да се подкрепи териториалното икономическо развитие чрез обединяване усилията на местните власти, да се популяризира природното, културното и историческото наследство и респективно нарастване приходите от международен и вътрешен туризъм.

Основните дейности по проекта предвиждат разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район на територията на трите общини; рекламни и маркетингови дейности; участие в международни и национални туристически изложения; изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности; експедиентско пътуване на туроператори и журналисти; организиране на туристически форум.

*****

Кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на туристически атракционни съоръжения в град Вършец”.

Проектът ще се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на обща стойност 261 374 лева.

Обща цел на проекта е подобряване на туристическата инфраструктура в община Вършец, създаване на заетост и съхранение на природните и културно-исторически ресурси на територията.

Чрез проекта се цели изграждане на летен амфитеатър на територията на градския парк на Вършец с цел представяне на местното културно наследство; повишаване на туристопотока в общината и региона чрез взаимно допълване и обогатяване на традиционния балнеоложки туризъм с различни форми на селски и алтернативен туризъм.

Основната дейност по проекта предвижда изграждането на летен амфитеатър на територията на градския парк по алеята, водеща до местността «Иванчова поляна». Съоръжението е проектирано с открита сцена и амфитеатър с дървени пейки, с места за около 200 посетители.
 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар