*

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОРОВАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА НАД ПЕТ МИЛИОНА И ПОЛОВИНА ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ВИК- МРЕЖАТА ЗА СЕЛАТА В ОБЩИНА БОРОВАН

|
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОРОВАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА НАД ПЕТ МИЛИОНА И ПОЛОВИНА ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ  НА ЧАСТ ОТ  ВИК- МРЕЖАТА ЗА СЕЛАТА В ОБЩИНА БОРОВАН

На 13 юни 2018 година, кмета на Община Борован, инж.Десислава Тодорова подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд земеделие за реконструкция и ремонт на част от водоснабдителните системи на територията на Община Борован. Финансовата помощ е по Подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. Съфинансирана от ЕЗФ за Развитите на селските райони. По проектът „Реконструкция на част от водоснабдителните системи ще бъдат ремонтирани части от водоснабдителната мрежа на селата: Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад в Община Борован.

Кметът на Община Борован продължава да следва своята инвестиционна програма за развитие и подобряване качеството на живот на жителите на общината.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez