*

КЛИЕНТИТЕ НА ЧЕЗ ПОЛУЧАВАТ ФАКТУРИТЕ С НОВИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

|
КЛИЕНТИТЕ НА ЧЕЗ ПОЛУЧАВАТ ФАКТУРИТЕ С НОВИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Данните на компанията отчитат, че потреблението по новогодишните празници е нараснало с 2% От 9 януари 2014 г. битовите клиенти на ЧЕЗ вече получават фактури, които съдържат данни за два отчетни периода - преди и след решението на енергийния регулатор от 30 декември 2013 г., когато крайните продажни цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ бяха понижени съответно с 0,90% за дневна тарифа и с 10,04% - за нощна тарифа. Единият период е от датата на предходното отчитане до 29 декември 2013 г., а другият - от 30 декември 2013 г. до края на отчетния период по по-ниските цени. „Верни на своята политика да бъдем открити и полезни за клиентите си, започваме активна разяснителна кампания за съдържанието на фактурите, които клиентите получават след решението на ДКЕВР в края на миналата година. От 20 януари 2014 г. заедно с месечните сметки ще има подробна информация за цената на електроенергията и съпоставка между стойностите преди и след понижението. По този начин ще се види колко е намаляла сметката при една и съща консумация на електроенергия“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Моделът на ценообразуване и цените на електроенергията се определят от ДКЕВР. Последното, трето поред в рамките на една година, намаление на цените доведе до понижение на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 1%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева, за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остава едва                   един лев. Повече информация за съдържанието на януарските фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, в Центровете за обслужване на клиенти и на корпоративния сайт www.cez.bg. ЧЕЗ отчете по-високо потребление на електроенергия по време на новогодишните празници тази година в сравнение с миналата. Данните показват, че за периода 30 декември 2013 г. –    1 януари 2014 г. включително, клиентите на дружеството са консумирали общо                          4473 мегаватчаса електроенергия, което е с 2,1% повече спрямо потреблението през същите дни година по-рано.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez