*

КАТЕДРАТА ПО ИСТОРИЯ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПРИВЛИЧА СТУДЕНТИ С НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

|
КАТЕДРАТА ПО ИСТОРИЯ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПРИВЛИЧА СТУДЕНТИ С НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

На засилен интерес от страна на студентите се радва новата магистърска програма към катедра „История“ на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности, официална подкрепа за която е получена от редица културни и научни организации. Според ръководителя на катедрата доц. д-р Валентин Китанов необходимостта от кадри с подобен образователен профил в музеите, финансовата и съдебната система, митниците, системата на Министерството на вътрешните работи и други институции и организации от обществения и частния сектор дава възможност за успешна професионална реализация на бъдещите нумизмати, експерти и оценители на културно-исторически ценности. Подобно на утвърдените три програми История на българските земи в контекстта на европейското развитие, Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество и Археология, завършилите новата магистърска програма Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности притежават европейска признатата диплома.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez