*

КАЛИН КАМЕНОВ ПОСРЕЩНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ 5 ДЪРЖАВИ

|

Педагози от пет държави прие на работна среща кметът на Община Враца Калин Каменов. Гостите от Румъния, Турция, Полша, Гърция и Унгария са партньори по проект на Детска градина „Детска Вселена“ – „Мостове за социално включване“, осъществяван по програма Erasmus+. Чуждестранната делегация бе придружавана от директора на детското заведение Клавдия Костова, която разказа за дейностите по проекта.

В рамките на срещата кметът Каменов запозна гостите с подобряването на образователната структура на общината, проектните дейности, инвестициите и развитието на образованието в града. Той посочи, че Враца е вторият град в страната, след Пловдив, в който стартира обучението „Монтесори“ в детските градини. Каменов допълни още, че чрез кампания, която Община Враца предприе преди повече от две години, за връщане на децата в училище, бе създаден механизъм, който се използва вече и в други градове в страната.

В края на срещата кметът на Враца връчи подаръци на ръководителите на групите.

Програмата на гостите по проекта включваше и педагогическа визита в ДГ „Детска Вселена“ на тема „Педагогически методи на приобщаващото образование“, на което присъстваха и взеха участие заместник-кметът Петя Долапчиева и експерти от общинска администрация.

Целите на проекта „Мостове за социално включване“ са повишаване качеството на приобщаващото и интеркултурно образование чрез обмен на добри практики и квалификация на педагогическите специалисти; формиране на положително отношение към националните и европейски ценности; осигуряване на равен шанс и възможности за включване в образователния процес на всяко дете, изграждане на училищна готовност, преодоляване на трудности и предотвратяване на ранно отпадане от училище; развиване на професионалните компетенции на учителите, участващи в проекта чрез използването на интерактивни стратегии за обучение, обмен на добри практики и др. Проектът се осъществява в периода 2018-2020 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez