*

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

|
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 18 април 2019 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец. 

На заседанието присъстваха 10 от общо 13 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка : разглеждане и вземане на решение по Докладна записка относно одобряване от Общински съвет – Вършец на споразумение на местно ниво за сътрудничество, по препоръка на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. 

Общинските съветници одобриха подготвения от Общинската администрация проект на споразумение за съвместни дейности между институциите и неправителствените организации относно интеграцията на местно ниво на продължително безработни лица на пазара на труда.

Евелина ГЕОРГИЕВА 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez