*

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Общинският съвет във Враца ще проведе на 11 юни от 16.00 часа извънредно заседание при следния проекто – ДНЕВЕН РЕД:             1. Приемане на Годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества – лечебни заведения със 100 % общинско участие и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества – лечебни заведения със  100 %  общинско участие за 2012 г.             2. Приемане на Годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества  със 100 % общинско участие и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества със  100 %  общинско участие за 2012 г.             3. Определяне на спечелилия  публичния търг с явно наддаване,  проведен на 31.05.2013г. участник за поземлен имот с идентификатор 12259.1023.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Враца с площ 766 кв.м., на адрес: гр. Враца, ЦГЧ, ж.к. „Околчица”, ул. „Ангел Грамчев” /УПИ V, кв. 212, п.и.11/.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez