*

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|

Относно: Приемане на Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и мотиви, изложени в докладната записка

РЕШИ:

 1. Отменя Дружествен договор на еднолично ООД „Тролейбусен транспорт“ – Враца и Временния изпълнителен комитет при ОбНС – Враца от 2007 г.

2. Приема Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД, съгласно приложението, неразделна част от решението.

3. Възлага на управителя на дружеството да предприеме необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

ВМРО това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez