*

ИЗСЛЕДВАНЕ „НОВИ ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРУДНО ДОСТИЖИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА“

|
ИЗСЛЕДВАНЕ „НОВИ ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРУДНО ДОСТИЖИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА“

   В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Враца“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

            Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права.

      Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представител на уязвимите групи от населението. Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката.. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите на Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 - 2021 година.

      Изследването ще се провежда върху извадка от 15 000 обикновени домакинства в цялата страна. Обект на наблюдение са всички лица в тях, попаднали в извадката. В област Враца изследването ще се проведе в градовете: Бяла Слатина, Мизия, Мездра, Криводол, Козлодуй, Оряхово, Роман, Хайредин и Враца, както и в селата: Малорад, Алтимир, Галиче, Соколаре, Търнава, Бутан, Ракево, Оселна, Старо Село, Войводово, Паволче, Костeлево, Баница, Върбица, Хърлец, Фурен, Зверино, Крушовица, Люти Брод, Селановци, Остров, Долна Бешовица и Рогозен. В периода 19 май - август 2020 г на територията на област Враца ще бъдат посетени 348 домакинства от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на следните въпросници:

  • Въпросник за домакинството
  • Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто);
  • Детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето - до 5 години и от 5 до 14 години.

  Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

            Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Враца“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Северозапад към Националния статистически институт.

 

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

 

                   Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.noveleea.bg/

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez