*

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.: ДО 17 СЕПТЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

|
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.: ДО 17 СЕПТЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Община Мездра уведомява избирателите, че:

  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №67-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/ не по-късно от 17 септември 2022 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 17 септември 2022 г. Искането (Приложение №21-НС от изборните книжа) се прави писмено до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/.  
  • До 17 септември 2022 г. кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите на изборите могат да подадат заявление-декларация (Приложение №25-НС от изборните книжа) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.
  • До 24 септември 2022 г. избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление (Приложение №17-НС от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място.

Безплатни телефони за справки в избирателните списъци: 0800 1 8436 и 0800 1 4726.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар