*

ИНВЕСТИЦИИ ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

|

Среща-дискусия „Интегрирани териториални инвестиции за развитие на Северозападен район“ проведе ОИЦ-Видин Среща-дискусия „Интегрирани териториални инвестиции за развитие на Северозападен район“ проведе при много голям интерес днес Областен информационен център-Видин. Форумът се организира със съдействието на Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и подкрепата на община Видин. Поводът беше планираното за първи път в България прилагане на модела на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) за Северозападния район. Лекторите на срещата доц. д-р Стелиян Димитров и доц. д-р Климент Найденов от СУ “Св. Климент Охридски“ представиха инструмента ИТИ и направения до момента анализ на района. Те подчертаха, че Северозападният район е най-бедният в България и целия Европейски съюз, затова са необходими целенасочени инвестиции, които да помогнат преодоляването на различията. Прилагането на интегрираните териториални инвестиции, въз основа на идентифицираните потребности, ще позволи „кръстосано“ финансиране в ключови територии. Целта е в периода 2014-2020 г. да се преодолее изоставането и да се генерира постепенен растеж.   В дискусионната част на срещата представителите на общините Видин, Чупрене и Бойница, областната администрация, регионалните структури на държавната администрация и неправителствените организации направиха своите предложения за преодоляването на проблемите в развитието на област Видин и Северозападния район.   Секретарят на община Видин Орлин Василев посочи, че общината е изготвила и депозирала цялостен пакет от над 100 проектни идеи, които засягат всички сфери на живота – инфраструктура, икономика, околна среда и качество на живот. Приоритетно развитие на земеделието и подкрепа за туризма поискаха кметовете на община Бойница Анета Генчева и община Чупрене Ваньо Костин. Чрез ИТИ Чупрене се надява да изгради ски зона под връх „Миджур“, посочи Ваньо Костин.   Археологът Оленка Миланова представи списък от 9 проектни предложения за развитие на културно-историческия туризъм в региона (замък „Баба Вида“, Синагога, пещера „Магура“, манастири и др.). Заместник-председателят на Общински съвет-Видин Росен Живков презентира проект за изграждане на автопарк край Дунав мост 2, за който ще се търси и европейско финансиране. Инж. Валентина Кордова – председател на Управителния съвет на Сдружение „Европейски просперитет“ представи успешно реализиран със средства от ЕС проект за трансграничен туристически маршрут Зайчар-Кула-Видин и посочи, че регионът трябва да засили сътрудничеството си с идентичните като развитие съседни райони в Сърбия и Румъния.               Областен информационен център-Видин ще продължи да популяризира инструмента ИТИ и в предстоящите си информационни събития. Изводите и предложенията от днешната среща, на която центърът бе домакин, ще бъдат представени на всички групи бенефициенти от региона, като целта е максимално широк кръг потенциални ползватели на подкрепа от ИТИ да се възползват от тях, заяви експертът „Комуникация, информация и логистика“ в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez