*

ИНТЕРАКТИВЕН ТЕРМИНАЛ В БЮРОТО ПО ТРУДА В МЕЗДРА ЩЕ ПОМАГА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ПРИ ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА

|
ИНТЕРАКТИВЕН ТЕРМИНАЛ В БЮРОТО ПО ТРУДА В МЕЗДРА ЩЕ ПОМАГА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ПРИ ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА

Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра вече разполага с интерактивен обществен терминал, който ще помага на безработните лица при търсенето на работa, както и на работодателите да намерят необходимите им работници. Устройството е инсталирано в коридора на четвъртия етаж в сградата на Община Мездра и визуализира информацията и услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта.

Основните ползи от новата придобивка са:

• Дигитално представяне на съдържанието и интеракция с потребителя;

• Достъп до информация за програми и проекти на Агенцията;

• Актуалност на информацията и възможност за бърз преглед на наличните услуги на Агенцията;

• Стъпка към цялостна дигитална трансформация на услугите;

• Гъвкавост и бързина при промени в информацията, предоставяна на гражданите;

• Повече възможности за подходящи формати на съдържанието и визуализация, с цел постигане на максимални резултати;

• Драстично намаляване на използването на хартиени материали, с което се обръща внимание и грижа към околната среда.

Технологията предоставя възможност за централизирано управление на дисплеи с информационно, рекламно и медийно съдържание. Решението дава възможност за динамична промяна на съдържанието чрез подходящо визуално представяне, чрез което се цели по-широка информираност за предлаганите услуги от Агенцията.

Touch Screen технологията от своя страна спомага за интеракция на потребителите с дисплея за получаване на необходимата търсена информация. Мониторите разполагат с внедрена операционна система Android. Това дава възможност за поддържането на многоброен тип файлове.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez