*

ИМА ЛИ БЪРЗИ ЗАЕМИ БЕЗ ЛИХВА?

|

Лихвата е факторът, който най-много тревожи кредитополучателите. В днешната статия ще разгледаме какво е лихва, как действа и дали съществуват безлихвени кредити.

Какво е лихва?

Лихвата е съотношението на оценяване на сегашните и бъдещите блага. На по-прост език това означава, че плащате такса, затова, че използвате парите на заемодателя. Тъй като в икономически смисъл парите също са стока, то лихвата се основава на промяната на стойността на един и същи актив във времето.

Как действа лихвата?

Като опростен пример, ако вземете заем за закупуване на кола, вие ще дължите сумата на заема (наричана още „главница“), плюс лихвата, начислена от заемодателя. Ако вашият заем за кола е за 10 000 лв. при 6% лихва, ще трябва да върнете 10 000 лв., както и да платите на кредитора 6% от сумата (което е 600 лв.), или общо $10 600. Вашият кредитор ще реши за колко време трябва да върнете тази сума.

От друга страна, ако депозирате пари в спестовна сметка, можете да сте този, който печели лихва. Ако депозирате 10 000 лв. в сметка, която носи 6% лихва, вие не само ще запазите своите 10 000 лв, но и ще спечелите допълнителни 600 лв. лихва.

 

Лихвени плащания при вземане на заем

За да вземете пари назаем, ще трябва да върнете това, което сте взели назаем. Освен това, за да компенсирате заемодателя за риска и неудобството да ви даде заем, трябва да върнете повече, отколкото сте взели назаем. Колкото по-рисковани сте възприемани от заемодателя и колкото по-дълго искате да заемете парите, толкова повече лихвени разходи ще платите.

Лихва по дълг на вноски

При заеми като стандартни жилищни, автомобилни и студентски заеми разходите за лихви се включват в месечното ви плащане. Всеки месец част от вашето плащане отива за намаляване на дълга ви, но друга част е разходите ви за лихви. С тези заеми вие изплащате дълга си за определен период от време (например 15-годишна ипотека или петгодишен заем за автомобил).

Лихва върху револвиращ дълг

Други заеми са револвиращи заеми, което означава, че можете да заемате повече месец след месец и да извършвате периодични плащания по дълга. Например, кредитните карти ви позволяват да харчите многократно, докато останете под кредитния си лимит.

 

Изчисленията на лихвите варират. Обърнете се към договора си за заем, за да разберете как се начислява лихвата и как работят вашите плащания.

Има ли безлихвени кредити?

Ето и отговор на дългоочаквания въпрос има ли бързи заеми без лихва – да, има. Много небанкови институции, например Фератум, предлагат именно безлихвени заеми при определени условия.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар