*

ИЛИЯН НИСТОРОВ - ПОЗИЦИЯ

|
ИЛИЯН НИСТОРОВ - ПОЗИЦИЯ

Уважаеми братя северномакедонци ....

              Мислех ,че живеем в цивилизован свят и фашизма и шовинизма са минало.Отвратен съм от табелите които поставяте в 21- ви век. Не забравяйте да се пречистите от това Ви действие !...Можете да го направите в манастирите в днешна Северна Македония ... които са български !
             Знайте , че географската област Македония е била люлката на българската култура и просвета още от първите дни на християнска България, та до последно време, и още могъщ център на национално-политическа свяст. Може ли земята българска , която е родила такива великани - просветители, земята, която е била център на българската култура и просвета, която има такива заслуги към българската култура да остане вечно без справедлива история ? Не. Географската област "Македония",  е била люлка на българската култура и просвета,  светиня за българската държавност.
           Скъпи  за общата ни история са българските манастири, в които и до днес  е запазен българския народен дух. Голяма част от историята на българския народ е неразривно свързана с тия паметници на миналото. Те и днес със своите спомени будят само свещен трепет на всеко чисто българско сърце и душа...
                Днес повече от всякога е необходима една по-интензивна работа от от членовете на двустранната комисия, за да се обезсилят лъжите и фалшификацията на наука и история,  обезличавайки общата ни история ... 
       Уважаеми братя северномакедонци , 
В границите на днешната РСМ, има
оцелели 155 български манастири и в развалини 90 български манастири - всичко 245 български манастири. Още едно доказателство, че България е родила св. св. Кирил и Методий, Климент, Наум, Яким Осоговски, Гаврил Лесновски, Прохор Пчински и други национални светии, и е била действителен културно-просветен център на българското племе. 
 
Още от първите години на християнството в българските земи са били строени манастири. Борис l  на стари години е приел монашеството и се е оттеглил в манастир. При Симеон  и  Петър са били основани много манастири. Във времето на Самуил е построен Зографския манастир. През Византийското ни робство (1018-1187 г.) и През второто българско царство са възникнали манастири по българските земи: около Охрид, Битоля, Прилеп, Скопско, Струмишко . Царете ни са подарявали на манастирите земи и доходи, освобождавали са ги от всякакви данъци и задължения, за което били издавани специални грамоти (хрисовули). Тези грамоти са били възобновяни при всеки нов български  цар, като от своя страна той е подарявал нещо ново . Такива е грамотата на Константин Асен (1256-1277), дадена на манастира "Св. Георги "на Вирпино бърдо край Скопие, над р. Серава. 
                    Винаги в  природата на българите е било да придават  святост на красивите и поетични местности и щом една местност е красива, природно разкошна, изгледа панорамен, водата студена, въздуха здрав и сенката дебела, българинът е виждал святост във всичко това, и е строял там църквици или манастири.... Монасите  са били единствените учители, манастирите и църквите единствените училища за просвета, наука и придобиването на национално самосъзнание на тогавашния българин. При това, преписването на църковни книги и ръкописи, е наложило да се открият при некои по-богати и по-многолюдни манастири, калиграфически школи за подготвяване на преписвачи с отчетлив и красив почерк. Такива български школи в  е имало в Зографския манастир , който е на територията на днешна Гърция , Рилския манастир на територията на днешна Р. България , и Слепченския, Лесновския, Св. "Иван Бигор", Трескавец  на територията на днешна Северна Македония и др.       
                  Създавайки и укрепвайки развитието на българската писменост,  манастирите са допринесли огромна полза за запазването на националното съзнание на българското население на Балканския полуостров...
                    През най-мрачните времена на Византийското и Османско владичества , единствено в българските  манастири е пазен българския дух и език, както и българската книжнина. Българските манастири и духовници създадоха българското училище, като положиха и първите камъни за духовната и политическа независимост на народа още от времето на св.Климент Охридси . Тук е мястото да Ви припомня още, че българските манастири не са били чужди и на политическо-революционните движения преди  давайки  сигурен подслон на апостолите и борците за свободата на българите.
           Българският манастир "Св. Наум" в Охрид е известен ,не само със своето минало. Той е забележителен и със своето местоположение, за което сведения са дали много пътешественици. Построен е на една тясна ивица земя между величествената Галичица и самото Охридско езеро. Точно при манастира " Св. Наум" извира извор с кристална вода даващ  началото на река Дрин. Макар, че цялата средневековна българска цивилизация е свързана със Св. Наум и Св. Климент, тая светиня в едни времена е била владяна от чужди похитители... В този манастир са водели големи битки  между българите от една страна и гъркомани и сърбомани от друга . Още в 1870 г. охридчани се отказват от фанариотското иго и манастира остава в български ръце, а след 1944 г. в сръбски ръце ... Няма съмнение, че цар Борис l е първия основател, ктитор и на манастирската църква в манастира в която е открит гроба на чиноначалник " Архангел Михаил ". 
          Охрид и днес е свят град за българите. В него българите ходят на поклонение тъй както отиват в Св. Гора и в  Йерусалим. И има защо българина да се поклони в Охрид. Защото тук той се покланя на една славна епоха, на епохата на Св. Климент, която е тъй много значеща за българската история. Покланя се на праха на Св. Климент, на Св. Наум, покланя се на седалището на охридските български патриарси, които са предавали от век на век една свята за българския народ традиция. В Охрид всеки камък е свят и исторически и скъпи неща ни разказва. Тук на второто най - старо висше училище в Европа създадено от св.Климент Охридски . Старите църкви в Охрид и многото църкви и манастири в Охридско, дават право той да държи първо място по своите народно-исторически старини за българите между всички градове на Балканския полуостров... Църквата "Св. Климент" и днес е на почит у българи и северномакедонци .Защото , в тоя храм, последния български патриарх Арсений е отслужил света литургия и със сълзи на очи се е простил с любимото си паство в 1762 г. и е проклел четирите семейства, които са помагали пред гръцката патриаршия и властта за неговото отстраняване ...
               Преспанско - Св. Герман
В края на 10 век тук, край бреговете на Преспанското езеро, е извършено важно историческо събитие - основаването на западното БЪЛГАРСКО царство. В 971 г. българите в географската област " Македония " са се радвали на политическа свобода и се управлявали от 4 - мата синове на българския велможа Никола, който живеел в областта Мокра на юго-запад от Охридското езеро. След късото царуване на най-стария брат Давид ,  управлението БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО  се поема от най-малкия брат Самуил, който царувал от 977 - 1014 г. Самуил избира Преспа и Охрид за свои престолни градове , защото затворените котловини и езерни области представят удобни места за възстания и укрепления , и защото такива места лесно се защищават. Красивата пък околност на Преспанското езеро, заградено с високи планини, изобилната риба в езерото, която е предоставяла вкусна храна през дългите пости, предлага удобни места за манастири, църкви и отшелнически килии. Затова край Преспанското езеро се създава основа за интензивен религиозен живот. Следи от стари монументални постройки, църкви и манастири се срещат на много места покрай брега на езерото, особено пък на островите Ахил и Голем град. А и оцелелите до днес стари църкви и манастири в Преспанската котловина не са малко. Славното минало на тоя чисто български край е будило жив интерес в учения слвянски свет. Пръв от славянските учени който е  посетил тоя исторически край за нас българите, е руския професор Григорович (1845г.)...В църквата Св. Герман е намерен най-стария писмен паметник. Това е цар Самуиловия надпис от 993 г. който е от първостепенно значение за българите. Съдържанието на надписа свидетелствува, че това е  семейната гробница на цар Самуил... По цар Самуилово време , български патриарх е бил Герман, който  също е погребан в тоя храм и на чието име е посветен храма...В околността на селото се намират църквите: св. Илия, св. Ана, св. Врач, св, Никола, св. Петка. Оцелели са: св. Атанас и св. Арахангел. При църквата св. Атанас има развалини, известни под името "Владикой грамади". Денят на св. Герман се празнува на 12 май стар стил .                    Тогава тук е ставал голям събор посещаван , почти от цялото население на Преспа.Посетителите и гостите са посрещани от цялото село, наброяващо 200 чисто български къщи. 
                Остров Ахил е старата столица на цар Самуил, някогашна Преспа и тук се е намирала една от 7-те големи църкви, издигнати още от цар Борис l. Ахилската църква представя една от най-крупните църковни старини на българското минало. От запазените надписи най-важен е списъкът на абсидата с епископствата, подчинени на българския патриаршески престол. Прочетени са имената на епархиите: видинска, кефалонска (главиничка), берска, ираклийска (битолска), севасфорска (деволска), скопска, средечка и др. Тоя списък на епархиите е правен към 989 - 1001 г. Годишният събор на църквата св. Ахил се е празнувал на 15 май ст.ст. с най-голяма тържественост. 
               Св. Прохор Пчински е  бил родом от Овчеполието. Родителите му Йоан и Ана, по народност българи, - "отьвеси Овчеполския отъ рода българскаго" - се говори в неговото житие..."
 
http://www.strumski.com/books/G_Trajchev_Manastirite_v_Makedonija.pdf


ОЩЕ ОТ "БЛОГ НА РЕДАКТОРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар