*

ИА ГИТ СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТОЕН ТРУД С НОРВЕЖКАТА ИНСПЕКЦИЯ

|
ИА ГИТ СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТОЕН ТРУД С НОРВЕЖКАТА ИНСПЕКЦИЯ

На 7 юли 2017 г. ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерски съвет подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG 01-UF-03/07.07.17. Договорът е за изпълнението на проект „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

ИА ГИТ, в качеството й на бенефициент, ще изпълнява проекта съвместно с Норвежката инспекция по труда. Основната цел на проекта е укрепване и нaсърчаване на двустранните взаимоотношения и сътрудничество между двете Инспекции по труда чрез разработване на общи политики и създаване на план за действие за повишаване на информираността по отношение на достойния труд. Постигнатото по проекта ще бъде добра основа за по-нататъшно устойчиво сътрудничество в областта на борбата със социалния дъмпинг и недекларирания труд. Предвидени са информационни кампании, които имат за цел да достигнат до специфични целеви групи – български граждани, търсещи работа и наети работници в Норвегия.

За планираните дейности по проекта са предвидени 84,000 евро, а крайният срок за изпълнението им е 31.03.2018 г.

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez