*

И ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА МОГАТ ДА КРИЯТ РИСК ЗА ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

|
И ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА МОГАТ ДА КРИЯТ РИСК ЗА ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“. Тя се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT).

За да се избегне рискът от попадане в трафик с цел сексуална или трудова експлоатация, лицата, търсещи работа зад граница - сезонна или постоянна,  не следва да се договарят само в Интернет или извън офиса на този, който обещава заетост. Условията винаги следва да бъдат договорени в писмена форма и в никакъв случай не  трябва да се предоставят личните документи на други лица.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им. https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

В сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“ е създадена и подрубрика „Информационна кампания „Права през всички сезони“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519 ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на български граждани в чужбина“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/414

#Rights4AllSeasons

Информация за кампанията на ГДБОП и НКБТХ „Не залагай съдбата си на карта“ е публикувана в сайта на Министерството на вътрешните работи. https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

#BlindBetting


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар