*

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС ПРЕДСТАВЯТ В ЧУПРЕНЕ

|
ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС ПРЕДСТАВЯТ В ЧУПРЕНЕ

Хоризонталните политики на ЕС ще представи Областен информационен център-Видин на среща в Чупрене на 02.12.2013 г., понеделник. Акцент в събитието ще е сравнителния анализ на прехода от предприсъединителни инструменти към Структурни фондове.  Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация, от 10,00 до 11,30 ч., и на нея са поканени кметът Ваньо Костин, общински служители, представители на местния бизнес, читалището и пенсионерския клуб. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez