*

ФОТОКОНКУРС "ЗЕЛЕНА МЕЧТА" В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ SUM

|
ФОТОКОНКУРС "ЗЕЛЕНА МЕЧТА" В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ SUM

В рамките на международен проект „Устойчива градска мобилност” – SUM (от Sustainable Urban Mobility), финансиран по програма Интеррег IVC с представители от 9 европейски държави, от 1-ви юни 2013 г. стартира фотоконкурс „ЗЕЛЕНА МЕЧТА”, чиято цел е да повиши информираността сред гражданите на Европейския Съюз по отношение на градската мобилност, транспортните проблеми, връзката между тях и околната среда, както и връзката между тях и населените места. Фотоконкурсът се организира от партньорите по проект SUM, под ръководството на Общинска администрация Месина от Италия, която ръководи дейностите по популяризиране на проекта.        Фотоконкурсът има за цел да стимулира креативността и информираността на участниците, като ги подтиква да изобразят влиянието на градската мобилност върху местата, регионите и околната среда, където ние всички живеем, работим, учим и пътуваме. Чрез заснемането на тематични снимки, участниците могат да покажат гледната си точка по отношение на това какво може да се подобри в системите за градски транспорт или да покажат как проблемите в градската мобилност влияят върху условията на живот в населените места. Участниците могат свободно да интерпретират значенията на думата транспорт (например, снимки на велосипеди, вело-алеи, вело-събития и т.н.), като материалите могат да включват снимки от сухопътен, железопътен или воден транспорт или други аналогични транспортни системи.       За повече информация относно правилата на участие във фотоконкурса, моля посетете интернет сайта на проект SUM на адрес: www.sumproject.eu


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez