*

ФОНДЪТ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СИНАГОГАТА ВЪВ ВИДИН

|
ФОНДЪТ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СИНАГОГАТА ВЪВ ВИДИН

Община Видин ще получи финансиране от 1.5 млн. лв. от Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк. Средствата ще се използват за реставрацията на Синагогата в града и трансформацията й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. След реализацията на проекта, емблематичнатият паметник на културата ще обединява функциите на изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк.

 

Проектът „Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин" е първият одобрен проект по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014г.-2020г., финансиран чрез Фонд за градско развитие „Север“. Новост при проеките за регионален туризъм през настоящия програмен период е, че тяхното финансиране ще се извършва чрез комбинация от Финансови инструмент и безвъзмездно финансиране. В случая с община Видин, към кредитирането от 1.5 млн лв. от Регионалния фонд за градско развитие (885 хил. лв. от Фонда и 665 хил. лв. съфинансиране от Експресбанк), ще бъде добавена безвъзмездна финансова помощ от над 8 млн. лв.

 

Синагогата в гр. Видин е вторият по големина еврейски молитвен дом в България след този в София и е паметник на културата от национално значение. Въпреки архитектурната и културна значимост на сградата, повече от 30 години Синагогата е без покрив и представлява руина в сърцето на града. Ръководството на град Видин счита, че включването на Синагогата в общ интегриран туристически продукт заедно с крепостта „Баба Вида“, ще даде тласък за развитие на туризма и на икономиката на града и общината.

 

Дейността по Финансовия инструмент се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е структуриран и възложен от Фонд на фондовете.

 

 

________________________________________________

 

 

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg)

Регионалният фонд за градско развитие получи мандат от Фонд на фондовете за управление на финансов инструмент Фонд за градско развитие на Северна България (Фонд Север), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към средствата от оперативната програма в размер на 118.2 млн. лева, РФГР осигурява допълнително финансиране от независими частни инвеститори, с което общата сума, която ще достигне до крайни получатели на територията на Северна България, е близо 200 млн. лева.  РФГР финансира проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани чрез традиционните банкови условия в секторите градска

 

 

среда, мобилност, култура, спорт, зони с потенциал за икономическо развитие и енергийна ефективност на еднофамилни къщи.

 

Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, където РФГР продължава да управлява инвестиционния процес в публични и частни проекти за градско развитие в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

 

 

Експресбанк АД (www.expressbank.bg)

На 15 януари 2019 г. Банка ДСК ЕАД, българското дъщерно дружество на Банка ОТП, финализира сделката за придобиване на Сосиете Женерал Експресбанк АД и нейните дъщерни дружества в България. До пълното приключване на интеграционния процес през 2020

г., двете институции ще извършват своята оперативна дейност като две независими банки на един собственик. Дотогава Сосиете Женерал Експресбанк извършва дейността си под името и с търговската марка Експресбанк.

Експресбанк е с над 20-годишна история в България и е сред седемте големи финансови институции в страната. Банката предлага широк спектър от продукти и услуги както в банкирането на дребно, така и във фирменото банкиране.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez