*

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 5,5 МЛРД ЕВРО ГОДИШНО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

|
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 5,5 МЛРД ЕВРО ГОДИШНО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

Европейската комисия стартира днес Европейския фонд за отбрана, за да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Хората в цяла Европа се тревожат за своята сигурност и тази на децата си. Допълвайки сътрудничество си с НАТО, ние трябва да направим повече и да постигнем по-добри резултати. Днес показваме, че изпълняваме обещанията си. Фондът ще действа като катализатор за силна европейска отбранителна промишленост, която разработва авангардни, напълно оперативно съвместими технологии и оборудване. Държавите членки ще запазят контрол върху ситуацията, ще получат повече за парите си и — в крайна сметка — влиянието им ще нарасне.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Европа трябва да се превърне в гарант на сигурносттаФондът ще подкрепя съвместните изследвания в областта на отбраната и съвместното развитие на отбранителните способности. Поради това той ще бъде решаващ фактор за стратегическата автономност на ЕС и за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, включително за голям брой МСП и дружества със средна пазарна капитализация, формиращи европейската верига за доставки в областта на отбраната.“

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez