*

ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В МОНТАНА

|
ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В МОНТАНА

Екип от експерти на Областна администрация – Враца участва в Информационна среща, организирана от Агенцията по заетостта в Монтана. На срещата бяха разяснени дейностите по провеждането на анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила за Враца, Видин и Монтана. Проучването, организирано от Министерство на труда и социалната политика, е съобразено с разработения от Министерство на образованието и науката Механизъм за план-прием в професионални гимназии и в паралелки за професионална подготовка в обединени училища, в средни училища и в профилирани гимназии.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на основание Закона за насърчаване на заетостта и ще се извършва два пъти в годината – февруари и август.

Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.

Работодателите имат възможност да отбелязват очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – от 3 до 5 години.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца призовава представителите на бизнеса да се включат активно в анкетното проучване, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила.

Анкетният формуляр може да се попълва до 28 февруари 2018 г. чрез интернет страницата на Областна администрация – Враца https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez