*

ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

|

За 8 дни екипи на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок“ успешно проведоха операция, свързана с демонтажните дейности в Контролираната зона (КЗ) реакторно отделение, на I блок на АЕЦ „Козлодуй“.

 

На 13 май 2020 г. от Борен възел на блока бяха извадени четири електродвигателя. Два от тях са от система „Аварийно-питателни помпи“, два – от помпи „Спринклерна система“. Демонтираното оборудване беше придвижено със специализиран транспорт до Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането от експлоатация (ЦНРД). Операцията беше реализирана при стриктен радиационен контрол по време на целия процес – както в КЗ, така и при транспортирането и приема в Цеха. Контролът бе извършен от специалисти на ДП РАО и АЕЦ.

 

В ЦНРД оборудването беше разглобено и подложено на механична дезактивация чрез дробоструйна машина. Последвалите измервания в акредитираната Система за измерване и освобождаване от контрол показват, че работилите в Контролираната зона на I блок двигатели са успешно дезактивирани и стойностите са под нивата за безусловно освобождаване от регулация. Оборудването е транспортирано до площадка за временно съхранение на кандидати за освобождаване и се очаква заповед на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, за да напуснат територията на атомната централа.

 

Общото тегло на демонтираното и дезактивирано оборудване е около 5.5 тона.

 

По аналогичен начин протичат операции за обработка още електрическо оборудване от КЗ, което вече е демонтирано и подготвено за изваждане от блока. На 22 май бяха извадени пет двигателя от този вид помпени системи.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez