*

ДО 29 НОЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ НОМИНАЦИИ ЗА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

|

Община Мездра започна прием на номинации в традиционната класация „Спортист на годината“. До 29 ноември 2021 г., включително, лицензираните спортни клубове, които развиват дейност на територията на общината, могат да представят мотивирани писмени предложения за спортист, отбор и треньор на годината. Номинациите се подават в отдел „Култура, спорт и туризъм“ на Общинска администрация - Мездра, стая 303 или на e-mail: sedefka_petkova@abv.bg.

На базата на подадените номинации, чрез попълване на анкетен лист, експертна комисия, назначена от кмета Иван Аспарухов, ще определи 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината на община Мездра.

Награждаването ще се състои, когато епидемичната обстановка в страната позволява това, за което клубовете ще бъдат уведомени допълнително.

Анкетата за определяне на 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината се организира от Община Мездра за 21-а поредна година.

Междувременно, във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2022 г., Община Мездра уведомява спортните клубове, че в срок до 15 декември 2021 г. могат да внесат писмени заявления в деловодството на Център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра с предложения за планираните от съответния клуб спортни състезания или туристически прояви, които възнамеряват да проведат догодина.

Всички прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристически календар 2022, съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в спортно-туристическия календар на Община Мездра.

Състезанията/ туристическите прояви трябва да бъдат планирани по месеци, с посочени място на провеждане, вид на състезанието или проявата, възрастови групи, организатор и дали са отразени в Държавния спортен календар на федерацията, в която членува съответният клуб.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez