*

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ПРОВЕДОХА В МЕЗДРА

|
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ПРОВЕДОХА В МЕЗДРА

По инициатива на Регионалния инспекторат по образование на 18 ноември се проведе Областен дискусионен форум „Да имаш обич - правото на детето на права”. Той се реализира във връзка с 25-годишнината от приемането на Конвенция на ООН за правата на детето.

Целта на дискусията бе да се установят партньорства за защита на детските права и отговорности и за тяхното прилагане, както и утвърждаване на детето и детството като ценност, а очакваните резултати от нея: Познаване и зачитане правата на децата; Упражняване и съхраняване на детските права в практиката; Запознаване с позициите на различните институции и предприети от тях действия за спазване правата на децата; Формиране знания, умения, компетентности и правна култура за правата на децата; Създаване на мрежа за сътрудничество между организациите, работещи за промотиране правата на детето.

Във форума взеха участие повече от 90 учители и директори на детски градини от Врачанска област, родители, представители на държавни и общински институции и на неправителствени организации. Дискусията се състоя в Търговско-промишлена палата - Враца, след което продължи в Кино „Роял” - Мездра с представяне на добри педагогически практики, касаещи правата на детето.

Областният дискусионен форум бе предшестван от работна среща на тема: „Правото на детето на права”, организирана от ОДЗ №2 - Мездра. Нейната програма включваше четири модула: 1. Детската градина за правата на детето: „Да се учим да учим и знаем”; 2. Семейството за правата на детето: „Да се учим да действаме и можем”; 3. Институциите за правата на дететo: „Да се учим да живеем с другите” и 4. „Да се учим да бъдем, да сме ние” - изработване на партньорски арсенал за съвместен позитивизъм при промотиране правата на децата, информира директорката на учебното заведение Атанаска Христова.

Мирослав Гетов - Община Мездра


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez