*

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

|
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция “Бюро по труда”- Враца. уведомява работодателите от общините Враца и Криводол, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6 796 лв.;
 • за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 3 033 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 943 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 6 306 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6 813 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 121 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 6 421 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 7 708 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 170 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 12 034 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 6 667 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 4 403 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 097 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ - свободни средства – 4 223 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) - свободни средства – 2 988 лв.;

Обучение на възрастни:

 • Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ) - свободни средства – 10 776 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-01-38, 092 62-11-03, 092 62-51-20

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez