*

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВРАЦА С ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

|
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВРАЦА С ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г. , Дирекция „Бюро  по труда” – Враца уведомява, че е въведена следната организация:

  1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат – чл.3а, ал.1, т.1 от ЗМДВИП.

 

  1. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок – чл.3а, ал.2,т.1 от ЗМДВИП, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

 

  1. Заявление за парично обезщетение за безработица се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда“.

 

Дирекция „Бюро  по труда” - Враца


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez