*

ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ - МЕЗДРА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „ЦВЕТОВЕТЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО“

|

На 30.07.2020 г. в Детска градина „Слънчице“ - гр. Мездра се проведе „Събор на многообразието“ - финална дейност по Проект „Цветовете на многообразието“, Договор БС33.18-1-004/ 29.10.2019 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Гости на форума бяха заместник-кметът на община Мездра Нели Минева, директори на детски градини и на училища от града, родители.

Под звуците на тъпани и на гайда, деца, учители, родители и гости дефилираха към оформените с шатри малки „работилнички“.

Участниците в проекта представиха резултатите от дейностите на целевата група в 5 ателиета:

1. Ателие „Гражданско образование за правата на децата“ с ръководител Йорданка Дамянова - главен учител, откри събора с мажоретния танц „Моя България“. Децата разказаха в стих за правата си и поискаха да бъдат чути от възрастните.

2. Ателие „Култура, бит, традиции“ с ръководител Петрана Тодорова - старши учител, показаха занаятчийските си умения, като с участието на доброволеца Наталия Павлова декорираха пано с билки от Еньовден, рисуваха върху глинени отливки цветя за празника и украсяваха кратуни с български и ромски символи.

3. Дейностите на Ателие „Да танцуваме заедно“ с ръководител Йоанна Аспарухова - специалист по танцово изкуство, бяха представени от Тереза Петрова - учител в детската градина и доброволец в ателието. Ромските и българските ритми бяха съчетани в мозайка от безценни камъчета и повдигнаха настроението на присъстващите.

4. Атрактивно меню изработиха децата от Ателие „Бабини рецепти“ в смесена група на филиала в с. Дърманци с ръководител Милена Василева - учител. Всички присъстващи имаха възможност да опитат приготвените от децата „весел сандвич“, „закачливо коктейлно шишче“, „вкусна кошничка с еньовче“.

5. В Ателие “Нещотърсачи - искам да търся, искам да знам“ с ръководител Валентина Маешка - старши учител, гостите бяха посрещнати от IT специалистите на детската градина, децата от трета и четвърта възрастови групи, които показаха умения за работа с таблети, компютри и програмируеми „пчелички“. Смело и уверено използваха образователен софтуер и онлайн приложения с образователни игри.

По-сетне в кабинета по квалификация се проведе заключителна конференция за изпълнение на дейностите по Проект „Цветовете на многообразието“. Ръководителят на проекта Атанаска Христова, директор на ДГ „Слънчице“, представи използваната методология и устойчивост на дейностите, а всички ръководители на ателиета презентираха дейността си и споделиха резултатите от работата с децата.

Участниците в конференцията подписаха „Харта на многообразието“ за приемане и зачитане на различията.

ХАРТА НА МНОГООБРАЗИЕТО

Ние, екипът на ДГ „Слънчице“ - гр. Мездра, възприемаме многообразието като фактор за иновации, креативност, развитие и стимул за децата да разкрият собствените си възможности, знания, умения, компетенции.

Вярваме, че способността ни да приемаме, уважаваме и насърчаваме многообразието ще допринесе за индивидуалния успех на всяко дете в живота.

Осъзнаваме, че като насърчаваме многообразието, ние създаваме по-добър социален климат и осигуряваме приемаща и подкрепяща толерантна среда.

Формираме и утвърждаваме междукултурни ценности в многообразието, изграждаме модели на социокултурно поведение, насочени към уважение личността на детето и подкрепа на неговата индивидуалност.

Ние, подписалите настоящата Харта на многообразието, се ангажираме да следваме следните принципи:

1. Да не допускаме дискриминация при обучението, възпитанието и социализацията на децата независимо от пол, раса, цвят на кожата, етническа и социална принадлежност.

2. Да поощряваме многообразието пред нашите социални партньори, като редовно ги информираме за нашата политика и действия.

3. Да повишим осведомеността на обществеността по въпросите на многообразието, като предоставяме публична информация, относно нашите ангажименти и практики.

4. Да работим съвместно с институциите на община Мездра и неправителствени организации за укрепване ценностите на многообразието.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez