*

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОРОВАН ОТНОВО ЩЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА ОТ 03.06.2020Г.

|
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОРОВАН ОТНОВО ЩЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА ОТ 03.06.2020Г.

Отварянето на детските градини става със заповед на кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова , № 160 от 28.05.2020г. Според  заповедта детските градини в община Борован, възобновяват своята дейност и  се отворят за посещение на деца считано от 03.06.2020г. Утвърдени са  мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли на територията на община Борован, които са неразделна част от заповедта.

Директорите на детските ясли и градини ,  ще организират  дейностите при спазване на всички противоепидемични мерки , въведени от държавните здравни органи. Отварянето на детските градини  ще става при строг контрол и хигиенни мерки. Температурата на всяко дете ще се мери от медицинско лице на входа на детското  заведение, като  сутрешен филтър. Родителите  ще подписват декларации за съгласие и са длъжни да уведомяват персонала на детската градина за състоянието на детето им, както и ако те проявят симптоми на някакво заболяване. Ще се осигури дистанция  между групите и учителите. Учителите и персонала в детските заведения  ще разполагат с  маски и шлемове. Контролът по въведените мерки е възложен  на Заместник кмета на общината – Илияна Донкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez