*

ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ В ГР. МЕЗДРА СЕ СДОБИ С ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

|

В Деня без загинали при пътни инциденти през 2021 г. - 21 септември, в Детска градина „Мир“ - гр. Мездра официално беше открита нова площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. Тя е изградена по проект, реализиран от детското заведение по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерство на образованието и науката, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Проектът е на обща стойност 900 лв., с които е закупено оборудване за обзавеждане на учебното съоръжение: комплект от 10 бр. пътни знаци, конуси, подвижен светофар, сигнално-предпазни жилетки, детски велосипед и детска каска за велосипедист.

Лентата на новата придобивка преряза директорът на ДГ „Мир“ Диана Вутова. Според нея площадката ще бъде от изключителна полза за възпитанието и обучението на децата по безопасност на движението по пътищата. Целта е у подрастващите да се формират познания и качества, които да им помагат да се движат спокойно и сигурно в средата, която обитават.

Екипът на ДГ „Мир“ благодари на Община Мездра за бетонната основа на площадката, изградена от Общинско предприятие „Чистота“, както и на Ивайло Нинов, родител на дете в IV възрастова група, който безвъзмездно е положил хоризонталната маркировка на съоръжението.

Най-радостни от новата придобивка, разбира се, бяха децата.

През тази учебна година ДГ „Мир“ и нейният филиал в с. Долна Кремена се посещават от 155 деца на възраст от 2 до 6 години, разделени в 7 групи - една яслена, пет градински и една разновъзрастова (смесена). За тяхното обучение и възпитание се грижат 30 педагогически специалисти и непедагогически персонал.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez