*

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ И ИЗЛОЖБА ЗА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН И ОБЩИНА ВИДИН

|
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ И ИЗЛОЖБА ЗА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН И ОБЩИНА ВИДИН

На 25 април 2017 г., вторник, от 09,30 до 17,00 ч. в офиса си на пл. „Бдинци“ 2 Областен информационен център-Видин и Община Видин организират Ден на отворените врати с изложба на обекти, финансирани от ЕСИФ, от всички общини на област Видин.

Темата на изложбата е “10 години България в ЕС“ и тя е част от местните инициативи на Областен информационен център-Видин в рамките на националната кампания „Заедно за Европа“ за отбелязване на 60-годишнината на Европейския социален фонд, 10 години членство на Република България в ЕС и 6 години мрежа от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (сред които и Областен информационен център-Видин).

Експертите от ОИЦ-Видин ще разкажат на посетителите, както за проектите, които са представени на изложбата, така и ще отговарят на въпросите за възможностите за европейско финансиране в България и област Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez