*

ДАВАТ ПО 300 ЛЕВА НА СТОПАНИТЕ, ЗАКЛАЛИ ПРАСЕТАТА СИ ДОБРОВОЛНО

|

Областната епизоотична комисия проведе седмичното си заседание, на което присъстваха кметове и кметски наместници на населени места на територията от област Враца, попадащи в 20-километровата санитарна зона, както и експерти, ангажирани с епизоотичната обстановка.

Областният управител Малина Николова даде указания на кметовете за изготвянето на необходимите документи, условията и реда предвид предстоящото подпомагане в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите след извършване на доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в 20 км санитарни зони.

„Допустими за подпомагане са собственици, отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарната зона и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Собствениците трябва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета или кметския наместник на населеното място“, поясни Николова.

Списъците с броя на закланите свине от тип „заден двор“ в 20 км зона вече са предоставени на Областната епизоотична комисия. Те бяха обсъдени по време на заседанието, след което предстои да бъдат заверени от областния управител на заседание на Областната епизоотична комисия на 26 август.

На базата на така утвърдения списък, собствениците могат да подадат заявления за обезщетения в кметството по образец, в който всеки собственик декларира, че е извършил доброволно клане на прасета за угояване в личното си стопанство и е извършил почистване и дезинфекция. Собственикът трябва да заяви също, че няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция и без регистрацията му.

Кметовете на населени места следва за изготвят Констативен протокол за удостоверяване на извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция.

Изплащането на еднократната помощ стартира от 1 септември 2019 г., а кметовете имат ангажимент да представят на видно място списъците със стопаните, които ще получат обезщетения. За по-голямо улеснение на собствениците на заклани прасета, представители на Областна дирекция „Безопасност на храните“-Враца ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът предварително обявява деня и часа.

В хода на заседанието, Малина Николова акцентира върху основните мерки за био сигурност на животновъдните обекти от тип „лично стопанство“, регистрацията им, както и на необходимите препарати за тяхната дезинфекция. Тя представи и препоръките на Министерство на здравеопазването за загробване на умъртвени животни – болни и съмнително болни от АЧС или такива, които са били в контакт с болни свине с цел опазване на общественото здраве.

Директорът на Държавно горско стопанство – Враца инж. Ивайло Ангелов и Сашо Каменов, директор на Регионална дирекция по горите – Берковица представиха доклади за предприетите мерки по ограничаване на болестта Африканска чума по свинете при дивата свиня в Дивечовъден участък „Дъбника“.

На заседанието беше представен реда и условията за достъп на физически лица и пътни превозни средства в зоните с ограничен достъп.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez