*

Д-Р КОСТУРКОВ: НАД 139 000 ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИ ЗА СТОПАНСТВА ТИП “ЗАДЕН ДВОР”

|
Д-Р КОСТУРКОВ: НАД 139 000 ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИ ЗА СТОПАНСТВА ТИП “ЗАДЕН ДВОР”

Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе седмичното заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше представена информация от директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“ - Враца за изплащането на еднократна помощ в размер на 300,00 лева на стопаните, които доброволно са умъртвили прасетата си в 20 км зона. Д-р Милчо Костурков изтъкна, че към 5 септември 2019 г. в ОДБХ-Враца са подадени 1505 броя заявления за подпомагане на стопанства тип „заден двор“ в 20 км зона.

„От тях, към същата дата, е осъществено плащане по 464 заявления на стойност 139 200,00 лева. Предстои да бъде изплатена еднократната помощ на 1041 стопани, като има и неподадени 42 броя заявления, които се очаква да постъпят“, обобщи д-р Костурков и допълни, че изплащането се извършва по график, който не се обявява публично от съображения за сигурност, но е съгласуван с кметовете на кметства в 20 км зона.

Инж. Снежана Гарданска, директор на ДГС-Оряхово, запозна членовете на комисията с епизоотичната обстановка след възникнал случай на АЧС по дивите прасета в района на с. Лесковец, община Оряхово и ограничаването на достъпа до горските територии.

„Съгласно заповедта на директора на РГД- Берковица, за периода от 30.08.2019 г. до 30.10.2019 г. се ограничава достъпът до горските територии и в обхвата на ловно стопанските райони Оряхово, Лесковец и Селановци“, заяви още тя.

Инж. Гарданска изтъкна, че са предприети всички действия за био сигурност според изискванията – поставени са табели, указващи ограничен достъп до инфектираната зона, контрол над фирмите за дърбодобив, които не добиват, а само извозват добитата дървесина от епизоотичния район. Правят се обходи за наличие на трупове от диви прасета, като към настоящия момент няма констатирани случаи.

В заключение Мирослав Комитски отговори на въпроси на членове на ОЕК и представители на медиите, като припомни, че в две поредни заседания на Областната епизоотична комисия са направени разяснения за изискванията на МЗХГ за получаване на еднократна помощ от стопаните, доброволно изпълнили мярката за клане на прасета в определената зона.

„Окончателните списъци бяха заверени от областния управител, след решение на Областната епизоотична комисия на 26.08.2019 г. и предадени за сведение на МЗХГ. За всички постъпващи молби и сигнали, свързани със заверяването на нови списъци преписките ще бъдат изпращани за отговор по компетентност до ОДБХ и съответния кмет или кметски наместник на населеното място“, каза Мирослав Комитски.

Към момента няма нови указания от Министерство на земеделието, храните и горите и се работи по изплащане на еднократна помощ по заверените на 26 август 2019 г. списъци с броя на закланите свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зона около промишлена свинеферма „Кова –М“ ЕООД, с. Чирен, община Враца.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez