*

ЦИК ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИДИН ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

|

На 13 юли членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) проведоха във Видин срещи с администрациите, ангажирани в подготовката и организацията за произвеждането на предстоящите местни избори, както и с граждани и медии от региона. Дискусиите се състояха в Конферентния център на Областна администрация -Видин, която съдейства на ЦИК в разяснителната й кампания „По-близо до избирателите”. Инициативата има за цел да информира гражданите за начина на гласуване и изискванията при упражняването на избирателните им права на общите избори за общински съветници и кметове през есента.

Във Видин членовете на ЦИК - Росица Матева, Камелия Нейкова и Румен Цачев, представиха основните и най-важни моменти от подготовката и организацията на изборния процес. На срещата присъстваха заместник областните управители  Огнян Ценков и Албена Георгиева, главният секретар на областната администрация Иванела Андреева, представители на общинските администрации и граждани.

В презентация Камелия Нейкова показа и обясни начина за упражняване на действителен вот. „В бюлетината за избиране на кмет квадратчетата с номерата, в които трябва да се отбележи вотът на избирателя, са разположени по средата. От лявата страна е наименованието на партията и коалицията, която издига съответния кандидат или е изписано името на независим кандидат. От дясната страна са трите имена на кандидата. Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак “X” или “V”. Всеки друг знак или цвят на химикал, или молив, ще доведе до недействителност на вота. Той се отбелязва в квадратчето с номера на избрания кандидат”.

Членовете на ЦИК обърнаха специално внимание на възможността за отбелязване на преференция в изборната бюлетина при гласуването за общински съветници. „По този начин гласувахме на предишните избори за членове на Народното събрание и на Европейския парламент, но за първи път преференцията ще бъде приложена и на местни избори у нас”, коментира Росица Матева. 

„Бюлетината за избиране на общински съветници е различна, защото за първи път избирателите ще имат възможност да отбележат предпочитания от тях кандидат. В тази бюлетината няма да има имена на кандидатите за общински съветници. Те ще бъдат изписани на информационно табло, разположено пред изборното помещение и вътре в кабината за гласуване”, обясни Камелия Нейкова.  „Много е важно да знаете, че ако искате вашето предпочитание и въобще вашият глас да бъде валиден, първо трябва да отбележите своя вот за съответната партия или коалиция, която издига своя кандидат,  т.е. да положите знак в квадратчето в лявата част на бюлетината, и едва тогава, ако желаете, в кръгчето в дясната част на бюлетината да отбележите номера на кандидата за общински съветник, за когото искате да дадете своята преференция”, подчерта Камелия Нейкова.     

По време на срещата членовете на ЦИК акцентираха върху въпроса за т.нар. уседналост. Подчертано беше условието избирателят да има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Росица Матева препоръча на общинските администрации да предоставят достъп на своите интернет страници, на които избирателите да могат по електронен път да подават заявления за гласуване по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия, каквито права им осигурява Изборният кодекс. „Общините трябва да имат интернет страници, на които ЦИК да може да публикува всички взети решения, протоколи, регистри, за да бъде тази информация публично достояние на гражданите”, отбеляза Росица Матева.

В рамките на дискусията бяха обсъдени организационно-технически въпроси, свързани с подготовката и работата на общинските избирателни комисии в предстоящия изборен процес. Конкретно бяха разяснени изискванията за броя на избирателните кутии, кабините за гласуване, материалите и техническите средства, необходими за нормалното провеждане на местните избори. „Този път общинските избирателни комисии ще започнат работа около 50-ия ден преди изборите и нашето желание е в момента, в който членовете им бъдат назначени, да разполагат с оборудвано помещение и подходящи условия за работата на „Информационно обслужване”, каза Росица Матева.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар