*

ЧИТАЛИЩАТА В МРАМОРЕН И БАНИЦА БЯХА ДОМАКИНИ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ, ИДЕНТИЧНОСТ И МОДЕРНИЯ ПОГЛЕД НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА

|

Читалищата в селата Мраморен и Баница бяха домакини на културно-информационните събития, свързани с европейското културно многообразие, идентичност и модерния поглед на младото поколение от област Враца. В проведените събития днес, учениците от 11. клас на ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ – Враца Катрин Цветкова и Тодор Тодоров представиха пред жителите на двете населени места своите впечатления и натрупан опит от досега си с културата и историята на страните, които са посетили по време на производствените практики.

„Посетихме повече от 10 държави в рамките на съвместните ни училищни проекти. Нашите партньори, които са ни връстници, представиха, освен натрупан опит и знания, и културните забележителности на държавите си. Завърнахме се с нови знания за традициите и обичаите, както и с новите приятелства“, сподели пред участниците в срещите 17–годишната Катрин.

В презентацията си, двамата единадесетокласници представиха реализираните екологични, културни и икономически проекти, насочени към усъвършенстване на познанията по специални предмети и практики.

„Една от най-важните цели, които постигнахме при посещението си в европейските държави, са свързани с изучаването на историческото и архитектурно значение на градовете. Посетихме стари европейски столици, градове с хилядолетно историческо наследство и места на паметни събития. Открихме голямо сходство с държавите, дори общи традиции и езикови прилики със страните Полша, Словакия и Хърватия, което обогати нашия мироглед“, сподели ученикът на ПТГ Тодор Тодоров.

„Общуването с хората от различните държави ни даде възможност да разберем, че всички млади хора имаме еднакви желания – да се образоваме и да надграждаме уменията си. Ние, от своя страна, представихме България с нейното минало, хилядолетна история и съвременно общество“, допълни още Тодор.

Присъстващите в залата бяха впечатлени от представянето на европейското многообразието и обединяващото в историята и културата на България и различни държави, пречупени през погледа на младите хора.

Областният управител Малина Николова приветства участниците в комуникационната инициатива и изрази увереност, че и учениците от Обединеното училище в с. Баница имат потенциал да се включат в подобни проекти и да развиват уменията си в различни професионални направления.

„Европа ни дава много възможности, но най-важно е да се образоваме, изграждаме като личности и да се реализираме в своето родно място, където са корените ни и нашето културно наследство“, каза в приветствието си областният управител Малина Николова. Тя допълни още, че популяризирането на културно-историческо наследство на Европа е важна предпоставка за развитието на обществото и фактор за насърчаване на младежката активност, за запознаване със значимостта на националните и европейските културни ценности.

Информационните събития се организират от Областна администрация – Враца в изпълнение на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez