*

ЧЕЗ ПОМАГА НА КЛИЕНТИТЕ СИ С "ПЕРСОНАЛЕН СЪВЕТНИК"

|
ЧЕЗ ПОМАГА НА КЛИЕНТИТЕ СИ С "ПЕРСОНАЛЕН СЪВЕТНИК"

Интервю със Зорница Йорданова – Директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД Госпожо Йорданова, през декември 2013 г. ЧЕЗ въведе нова услуга – „Персонален съветник“. С какво тя ще е полезна за битовите клиентите на компанията ви? Услугата „Персонален съветник“ е стъпка към по-гъвкаво планиране на бюджета за електроенергия на домакинствата. С него ЧЕЗ доразвива пакета от мерки за облекчаване разплащанията на битовите клиенти, които имат затруднения с покриването на месечните сметки. Всеки клиент може напълно безплатно да заяви услугите на „Персонален съветник“, който да разгледа и обсъди с клиента индивидуалното му потребление и възможности за плащане и да предложи подходящ план за разсрочване на клиентите, които биха искали да облекчат плащането на сметките си за електроенергия най-вече през зимните месеци. Периодът за плащане и размерът на вноските се договарят съобразно индивидуалните възможности на потребителя. За задълженията, за които е договорено разсрочване, не се пристъпва към спиране на електрозахранването, ако клиентът спазва погасителния си план. Къде клиентите на ЧЕЗ могат да заявят използването на „Персонален съветник“? Клиентите, които желаят да се възползват от „Персоналния съветник“, е необходимо да попълнят заявление за разсрочване на задължения в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и да отбележат, че желаят с тях да се свърже Персонален съветник. До пет дни от подаване на заявлението, персоналният съветник се свързва с клиента, за да  обсъдят възможностите за разсрочване и сключване на споразумителен протокол. При постигане на договореност между компанията и клиента, се подписва споразумителният протокол, с което задълженията се считат за разсрочени. Според Вас, какъв е разумният период на разсрочване? Смятам, че оптималната възможност за разсрочване е до шест месеца /шест вноски/, така че погасяването на сметки за зимния сезон да може да се извършва в период с по-ниска консумация. При по-голямо разсрочване има риск клиентът да достигне с неизплатено задължение до следващия отоплителен сезон, когато отново могат да настъпят затруднения. Точно затова предлагаме на клиентите да се възползват от услугите на Персоналния съветник, който предвид спецификата на потребление и възможности за плащане на отделния клиент, ще препоръча оптималния вариант. Колко клиенти на ЧЕЗ и за какви суми най-често заявяват разсрочване на задълженията? Статистиката ни показва, че за 2013 г. над 13 хиляди битови клиенти са се възползвали от възможността за разсрочване на задълженията. Най-често се разсрочват задължения в размер до 500 лева.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez