*

ЧЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВА СТРИКТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ОТЧИТАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ

|

Освен по сигнали, компанията извършва проверки и по своя инициатива „Взели сме всички мерки консумираната електроенергия да бъде отчитана коректно, а показанията от електромерите да бъдат отразени точно и съвестно в месечните фактури. Нашата система не позволява нито на отчетниците, нито на някой друг служител на дружеството да манипулира електромерите”, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България”. Той представи пред медиите мерките, които взима дружеството, за да контролира процеса на отчитане и да ограничи възможностите за грешки. На журналистите бе показано как работи центърът за валидиране на данни. Представителите на медиите се запознаха и с процеса на отчитане на място на потребление. „ЧЕЗ Разпределение България” има утвърдена система на отчитане, която гарантира, че не могат да се манипулират данните на измервателните устройства. Отчитането на всеки клиент се извършва от трима различни служители в рамките на три поредни месеца, като по този начин се намаляват до минимум неточностите в резултат на човешка грешка.   Отчитането се извършва с ръчни мобилни терминали, които автоматично записват GPS координатите и позволяват заснемане на данните на електромерите. На база предишното потребление софтуерът на ЧЕЗ изчислява очаквано потребление за съответния клиент и залага процент допустимо отклонение. Когато отчетникът въведе показанията от електромера и има по-голямо отклонение, терминалът издава звуков сигнал и се появява системно съобщение, а показанията автоматично се блокират. След това данните се проверяват в един от петте валидиращи центъра на „ЧЕЗ Разпределение България”.   С цел да ограничи максимално възможностите за грешки ЧЕЗ извършва допълнителни проверки на всички сметки на битови клиенти на стойност над 500  лв., както и на фактурите на бизнес клиенти по-високи от 5000 лв. Компанията осъществява и редовни проверки по получени сигнали, като само за 2012 г. са направени близо 320 000 проверки.   От началото на годината до 18 март в компанията са подадени 13 448 жалби за проверка на високи сметки за електроенергия. От тях основателни са едва 1%. Клиентите, които се съмняват в точността на фактурите си или в изправността на измервателните уреди, могат да подават сигнали в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес zaklienta@cez.bg или на телефонен номер 0700 10 010. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez