*

БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ БЕ ПРИЕТ

|

Петнадесет общински съветници, от присъстващи седемнадесет, подкрепиха бюджета на Община Козлодуй за 2020 година, днес 30 януари.
Финансовата рамка е от 28 356 192 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 13 177 032 лв., местни дейности – 15 179 160 лв. В частта местни дейности са включени и целевите средства, получени за капиталови разходи през 2019 г., които са преходен остатък.

На редовното заседание на Общински съвет, Козлодуй, бяха гласувани също: Стратегия на Община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2020 г., намеренията на Община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през 2020 г. и други.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez