*

БОРЯНА МУРГИНА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА ВИДИН

|
БОРЯНА МУРГИНА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА ВИДИН

Боряна Мургина е назначена за главен секретар на Областна администрация- Видин със заповед от днес на областния управител Кръстьо Спасов.

"Ролята на главния секретар е ключова в управлението на администрацията и е натоварена с много отговорности по спазването на нормативните актове и правилата за организация на работата и взаимодействието между отделните звена", подчерта областният управител на официалното представяне на Боряна Мургина.

Преди встъпването й в длъжността "главен секретар" на Областна администрация - Видин, Боряна Мургина е работила като старши експерт в отдел "Европеистика и интеграция" в Областна дирекция "Земеделие и гори" и по програмите за развитието на селските райони в Държавен фонд "Земеделие" във Видин. Това съобщават от Областаната администрация.

Боряна Мургина е родена през 1981 във Видин. Завършила е средно образование в СОУ "Св.св. Кирил и Методий". Дипломирала се е като бакалавър по специалността "Екология и опазване на околната среда" в Нов български университет (НБУ) и Лесотехническия университет в София. Последователно е защитила магистърска степен по "Международни отношения в туризма" в НБУ и по "Икономика на труда и управление на човешките ресурси" в Университета за национално и световно стопанство. Следдипломната й квалификация е по педагогика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", където в момента специализира "Рехабилитация на езикова и говорна речева патология".

Съгласно устройствения правилник на областните администрации, главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител; отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията; създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация; осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена; контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна; утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия; утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация; организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez