*

„БОЕН КЛУБ СИЛА“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦАТА И СПОРТНИЯТ КЛУБ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

|
„БОЕН КЛУБ СИЛА“  СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦАТА И СПОРТНИЯТ КЛУБ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

На  01.04. 2017г. „Боен клуб Сила“ стартира проект по Програма „Децата и спортния клуб“ на Министерство на младежта и спорта. Основните дейности по проекта са участие на спортисти на клуба в две детски спортни прояви и организиране и провеждане на детска спортна проява в град Враца през месец октомври 2017 г.

 Основната цел на проекта е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед  подобряване физическата им дееспособност , спортно – техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие  изпълнение на  проектните дейности се ограничават негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата.

Времетраене на проекта: от 01.04.2017г до 31.12.2017г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez