*

БЕЛОГРАДЧИК ЩЕ СЕ СДОБИЕ СЪС СЪВРЕМЕНЕН СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС В УСЛУГА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ РЕГИОНА

|
БЕЛОГРАДЧИК ЩЕ СЕ СДОБИЕ СЪС СЪВРЕМЕНЕН СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС В УСЛУГА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ РЕГИОНА

Oбщина Белоградчик е една от 54-те български общини, които са включени в „Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейната среда“. Тези общини са утвърдени от Междуведомствена работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за децата. На тяхна територия, с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж”, ще бъдат изградени центрове за социални услуги за деца.

Основните цели са две:

Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в  ДДЛРГ (Домове за деца лишени от родителска грижа), ДМСГД (Домове за медико-социални грижи за деца), както и на децата с увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа;

Да се финансира осигуряването на адекватна инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи.

Белоградчик е избран на база извършен анализ от Агенцията за социално подпомагане. Взети са предвид броя на децата с увреждания живеещи в семейна среда в града и околните селища, броя приемни семейства, както и семейства нуждаещи се от друг вид подкрепа в общността. Оценени са съществуващите в общината Дом за деца /ДДЛРГ „Надежда“/ и Преходно жилище.

Съгласно Картата на услугите за община Белоградчик е предвидено  изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца от Дома за деца, Център за обществена подкрепа – за деца и семейства от региона, както и на Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. За тяхното изграждане общината кандидатства с Проект по Оперативна програма „Региони в растеж,  в средата на 2017 г. Проектът бе одобрен и през месец ноември същата година бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. С част от отпуснатите финансови средства ще бъдат достроени започнатите през 2008 година и останали недовършени сгради. Години наред сегашното общинско управление търсеше решение на този унаследен проблем. Включването на сградите в настоящия Проект е успешен финал на дългогодишната сага.

С изпълнението на дейностите предвидени в Проекта, Белоградчик ще се сдобие със съвременен социален комплекс изцяло в услуга на децата и младежите в неравностойно положение от региона.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez