*

БАНЧЕВ: РИОСВ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА СА ГАРАНТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЦИСТЕРНИТЕ С CS2 В "ХИМКО"

|
БАНЧЕВ: РИОСВ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА СА ГАРАНТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЦИСТЕРНИТЕ С CS2 В "ХИМКО"

Заместник областният управител Борислав Банчев: „РИОСВ и Гражданска защита са гарант за безопасността на цистерните със серовъглерод в района на бившето „Химко“ АД“.

Във връзка с публикации в медиите заместник областният управител Борислав Банчев инициира среща с инж. Христо Христов, временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ- Враца и инж. Даниел Милков, началник на група „Планиране и превантивна дейност“ към ОУПБЗН Враца. На срещата бе изяснено, че не става въпрос за цистерни със сероводород, а серовъглерод.
Системата за производство на серовъглерод от 2002г. е собственост на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“. Количество на серовъглерода е около 100 тона и се съхранява в 2 метални цистерни в железобетонен басейн под вода. Цистерните не са корозирали, поради осигурения 30 см. воден слой над, което ги предпазва от достъпа до кислород. Инсталацията е консервирана и няма производствен процес. Поддържа се от ограничен брой служители на предприятието, с цел поддръжка и мониторинг на неработещите съоръжения. Газоснабдяването и водоподаването са спрени и пломбирани.
Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите (чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях), се извършва проверка от междуведомствена комисия с представители от РИОСВ- Враца, Дирекция „Инспекция по труда“ -Враца, ОУПБЗН и община Враца. За настоящата година през месец май е извършена такава проверка като не са констатирани нередности по съхраняването на наличното количество серовъглерод.
Ежегодно два пъти в годината служители от ОУПБЗН Враца извършват проверки на предприятието по аварийното планиране. Резултатите от последните проверки са, че има изготвен и утвърден от ръководителя на предприятието план за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
От извършените проверките на комисиите при така създадената организация и изпълнение на нормативните изисквания, няма опасност за персонала на предприятието, населението и околната среда.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez