*

АЛТЕРНАТИВЕН МАРШРУТ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВРАЦА

|
АЛТЕРНАТИВЕН МАРШРУТ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВРАЦА

“ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ВРАЦА РАЗПИСАНИЕ 14.05-15.06.2014 Медковец- Пл.”С.Врачански”
Алтернативен маршрут 4.50  5.30  6.10  6.20  6.35   6.50  7.05  7.20  7.35  7.50  8.05  8.20  8.35  8.50  9.05  9.20  9.35  9.50  10.10  10.30  10.50  11.10  11.30  11.50  12.05  12.20  12.35  12.50  13.05  13.20  13.35  13.50  14.05  14.20  14.35  14.50  15.05  15.20  15.35  16.00  16.20  16.40  17.00  17.15  17.35  17.50  18.05  18.20  18.35  18.50  19.05  19.20  19.35  19.50  20.05  20.20  20.35  20.50  21.05  21.20  21.40  22.00  “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ВРАЦА РАЗПИСАНИЕ 14.05-15.06.2014 Пл.С.Врачански-БЛОК 26
ЛИНИЯ № 4
4.40  5.15  5.35  5.50  6.05  6.20  6.15  7.00  7.10  7.20  7.30  7.40  7.50  8.20  8.35  8.50  9.05 
9.35  9.50  10.20  10.35  10.50  11.20  11.35  11.50  12.00  12.20  12.40  12.50  13.00  13.20    
13.35  13.50  14.15  14.40  15.00  15.20  15.30  15.35 15.45  16.00  16.10   16.35  16.50  17.00 
17.10  17.20  17.35  17.45  18.00  18.30  18.40  18.50  19.05  19.20  19.40  19.50  20.10  20.20  20.40  21.00  21.20  22.00 22.40 ЛИНИЯ № 41
6.50  8.05  9.20  11.05  12.10  14.00  16.20  18.15
ЛИНИЯ №17
5.40  6.00  6.20  6.40  7.00  7.20  7.40  8.00  8.20  8.40  9.00  9.20  10.10  10.30  10.50  11.10  11.30  11.50  12.10  12.30 12.40  13.10  13.30  13.50 14.10  14.30  14.50  15.20  15.30  15.50  16.10  16.50  17.25  17.50  18,00  18,20  18,40  19,00  19,20  19,40  20,10  20,20 “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ВРАЦА РАЗПИСАНИЕ 14.05-15.06.2014 Пл.С.Врачански-Медковец
Алтернативен маршрут 4.30  5.10  5.50   6.00  6.15  6.30   6.45  7.00  7.15  7.30  7.45  8.00  8.15  8.30  8.45  9.00  9.15  9.30  9.50  10.10  10.30  10.50  11.10  11.30  11.45  12.00  12.15  12.30  12.45  13.00  13.15  13.30  13.45  14.00  14.15  14.30  14.45  15.00  15.15  15.40  16.00  16.20  16.40  17.00  17.15  17.30  17.45  18.00  18.15  18.30  18.45  19.00  19.15  19.30  19.45  20.00  20.15  20.30  20.45  21.00  21.20  21.40  
   


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez