*

АКЦИЯ „ЗИМА“ ЗАПОЧВА ОТ 1 НОЕМВРИ

|
АКЦИЯ „ЗИМА“ ЗАПОЧВА ОТ 1 НОЕМВРИ

 

От 01 ноември 2020г. до 30 ноември 2020г.,  на територията на цялата страна ще се проведе традиционната за пътна полиция Акция „Зима“, която се провежда по инициатива на Съюза на българските автомобилисти и с подкрепата през тази година на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

В рамките на акцията ще се проведат трите кампании, реализирани успешно през последните 5 години, както следва:

            І. Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Кампанията да се проведе за времето от 01 до 10 ноември 2020 г.

            При регистрация и пререгистрация на ППС ще  се извършва проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания. Съвместно с местните власти ще се планират и извършват проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

            Контролът ще  се насочи към:

            - спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

            - недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

            - недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

            - недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, в нарушение на чл. 80а, ал. 1 съответно т. 1 и т. 5 от ЗДвП.

            - недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

            ІІ.1. Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията да се проведе за времето от 11 до 20 ноември 2020 г. Дейността ще  бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще  се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и за даване от водачите на ППС на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще  се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места. Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП и с поведението си предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

            РУ и сектор Пътна полиция ще се включат в дейностите, посветени на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който по традиция се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в страната в седмицата на третата неделя на месец ноември (15 ноември 2020 г.).

            ІІІ. Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще  се проведе за времето от 21 до 30 ноември 2020 г. Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

За трите кампании на акцията ще  се провежда минимум по една специализирана полицейска операция със съответната насоченост.

По време на акция „Зима“ ще се  извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще се изготвят предписания до собствениците на пътя.

 

 

 

 

 

    

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez