*

45 ГОДИНИ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|

Тази година Югозападният университет „Неофит Рилски“ отбелязва 45 години от основаването си. Юбилейната програма включва множество събития, сред които международни научни конференции, кръгла маса, национален студентски фестивал на изкуствата, изложби и др. Събитията се организират от 9-те факултета на университета.

Юбилейната програма стартира с Девета международна конференция „Съвременни тенденции в науката“, организирана от Природо-математическия факултет и кръгла маса на тема „Дигитализация, дигитална грамотност и култура, организирана от Философския факултет.

Програмата през месец октомври продължава с Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност", организирана от Филологическия факултет. Тя ще стартира на 7 октомври 2021 г. от 10:30 ч. в  зала „Аула“ (Учебен корпус № 1). Събитието ще продължи до 9 октомври 2021 г.

На 7 октомври в 10:00 ч. в Университетския център „Бачиново“ ще бъде открита и XХХ Юбилейна международна научна конференция за студенти и млади учени, организирана от Техническия факултет.

Пълната програма на предстоящите събития е публикувана на университетския сайт: www.swu.bg

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ започва историята си като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През учебната 1976/1977 година са приети първите 200 студенти в специалностите „Педагогика за подготовка на детски учители“ и „Педагогика за подготовка на начални учители“.

През 1983 година филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт. С течение на времето той набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогическите кадри.

Висшият педагогически институт „Неофит Рилски” е преобразуван в университет с решение на Народното събрание през 1995 година.

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ е сред водещите класически университети в страната. Със своята 45-годишна история той получи своето достойно място в научното и образователно пространство на Югоизточна Европа.

            Университетът обучава студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 121 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, природните, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар