*

4080 ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

|
4080 ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

4080 здравноосигурени лица са сменили личния си лекар в област Враца през декември 2019 г. като 1900 от тях са направили това поради преустановяване на дейността на предишните им общопрактикуващи лекари. За сравнение – 3053 човека са се възползвали от законовата възможност за тази промяна през юни 2019 г. Законовите срокове за свободно преизбиране на личен лекар са посочени в чл. 127 от Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности. Те са всяка календарна година от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Към момента предстои стартиране на процедура по сключване на нови договори с общопрактикуващи лекари, лекари специалисти от извънболничната медицинска помощ, здравни заведения и стоматолози за работа през 2020 г. по подписаните на 23 декември м.г. между Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз Националени рамкови договори 2020-2022 г. Процедурата ще приключи до края на февруари т.г. Договарянето между Здравната каса и лекарите ще започне веднага след обнародването в Държавен вестник на новия НРД за медицинските дейност, който вече ще бъде за срок от три години. НРД за денталните дейности беше обнародван в Държавен вестник на 14.01.2020 г. и в момента се приемат заявления за сключване на договорите между Здравната каса и стоматолозите.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez