*

4130 ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2013

|
4130 ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР  ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2013

4130 здравноосигурени лица от общо 191 776 с избор на личен лекар на територията на област Враца са сменили общопрактикуващия си лекар през декември 2013 г. За сравнение броя на лицата, извършили смяна на личния си лекар през юни 2013 г. е бил 3164  души. Това показват данните, обработени от интегрираната информационна система на РЗОК-Враца. По последни отчети лицата с непрекъснати здравноосигурителни права са 153 576, а неосигурените – 38 200 души. Общопрактикуващият лекар /ОПЛ/ е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен избора. Пациентите, които са направили нов избор на ОПЛ представят на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечението с копия от необходимата медицинска документация се представя на здравноосигурените лица от предишния ОПЛ. Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са: неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, недоволство от качеството на медицинското  обслужване и др. Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez