*

3164 ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ЮНИ 2013

|
3164 ЛИЦА СА СМЕНИЛИ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ ЮНИ 2013

3164 здравноосигурени лица от общо 192 708 с избор на личен лекар са сменили общопрактикуващия си лекар през юни 2013 г. За сравнение броя на лицата, извършили смяна на личния си лекар през декември 2012 г. е бил 3460 души. Това показват данните, обработени от интегрираната информационна система на РЗОК-Враца. По последни отчети лицата с непрекъснати здравноосигурителни права са 153 999, а неосигурените – 38 709 души. Общопрактикуващият лекар /ОПЛ/ е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен избора. Пациентите, които са направили нов избор на ОПЛ представят на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечението с копия от необходимата медицинска документация се представя на здравноосигурените лица от предишния ОПЛ. Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са: недоволство от качеството на медицинското  обслужване, неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари и др. По договор с РЗОК-Враца през 2013 година работят 112 лични лекари. От тях 110 имат индивидуални договори, а 2 са груповите практики във Враца и Бяла Слатина. Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez