*

1001 МЛАДЕЖИ СА РЕГИСТРИРАНИ КАТО БЕЗРАБОТНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА - ВИДИН

|
1001 МЛАДЕЖИ СА РЕГИСТРИРАНИ КАТО БЕЗРАБОТНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА - ВИДИН

Към месец октомври регистрираните младежи до 29 години са 1001 лица, което представлява 17,70 процента от общо регистрираните 5 654 безработни в Бюрото по труда във Видин, каза Милчо Цоков, директор на Дирекция " Бюро по труда"-Видин. Безработните до 19 години са 99 лица. От 20 до 24 години 399 лица и от 25 до 29 години 503 лица. По професионален признак 221 лица са с работническа професия, 195 са специалисти, а без квалификация са 585 лица. По образование с висше са 84 лица, със средно 550, с основно 155 и с начално 210. "Като цяло не само при младите хора, а при всички регистрирани безработицата се дължи на недостатъчното функциониране на икономиката в региона", допълни още Милчо Цоков. Основна причина за безработицата във видинския регион е недостатъчно развитата икономика и това, че предприятията обявяват все малко работни места. За да може да бъде заето дадено работно място в по-голямата си част от работодателите обикновенно търсят лицето да има да има опит, а младите хора завършили средно и висше образование нямат опит и затова понякога са пренебрегвани от работодателите, каза още Цоков. Сравнявайки безработицата със същият период на предходната 2012 година нивото на безработица се поддържа и има съвсем малък спад. 706 са безработните младежи устроени на работа от началото на 2013 година, което е с около 250 лица повече в сравнение със същият период на изминалата 2012 година, допълни Милчо Цоков.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez