*

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА БИБЛИОТЕЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В РБ "ГЕО МИЛЕВ"

|

В Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана успешно завърши обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност „Библиотекознание“ на осемнадесет  работещи в различни библиотеки от област Монтана.
Курсът на обучение беше с продължителност 960 часа и обхвана всички знания и умения, необходими за упражняване на професия "Библиотекар“.
Обучението се проведе в смесена форма – дистанционна и присъствена. Висококвалифицираният преподавателски състав от служители на регионалната библиотека предостави теоретични познания и осигури възможност за придобиване на практически умения на библиотекарите. След успешното завършване на курса обучаемите бяха допуснати до държавни изпити по теория и практика, на които постигнаха много добри резултати.
​Обучението бе проведено от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Регионална библиотека „Гео Милев - Монтана. Проектът бе подкрепен финансово от Фондация „Глобални библиотеки - България“ и  ОП „Развитие на човешките ресурси“ (Проект „Ваучери за заети лица”) .
С придобитата професионална квалификация библиотечните специалисти могат да работят в читалищни, общински и регионални библиотеки според изискванията на Закона за обществените библиотеки и да се справят с предизвикателствата на информационното общество.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez